Ad-hoc ensemble

Huismuziek Twente kent ook een aparte muziekgroep het zogenaamde Ad-Hoc ensemble.

Leden uit de verschillende speelgroepen hebben een ensemble gevormd om indien gevraagd elders te spelen. Hierbij kun je denken aan een optreden in een verzorgingstehuis, tijdens een feestdag in een kerk enzovoort. Het ensemble repeteert eenmaal per maand bij een van de leden thuis. Er wordt aan een vast repertoire gewerkt, maar als er een uitnodiging komt voor bijvoorbeeld Kerstmis wordt het accent op kerstmuziek gelegd. Het is de bedoeling, dat als er een aanvraag voor een muzikale bijdrage komt aan andere leden van de speelgroepen gevraagd wordt mee te spelen, vandaar de naam Ad-Hoc ensemble. Doordat dit een goed op elkaar ingespeelde groep is, kunnen andere leden gemakkelijk tijdelijk instromen. Wel wordt gekeken of er plaats is voor het instrument. Het is de bedoeling, dat de muziek thuis ingestudeerd wordt, want tijdens de repetitie wordt vooral aan het samenspel gewerkt en zoals de foto laat zien is het ook erg gezellig.                                                 

                                                                                                    Foto 1                                                Foto 1

Binnen de afdeling Huismuziek Twente vormen zich ook andere groepjes, die in kleiner verband samenspelen.

 

Het Ad-hoc ensemble speelt kerstmuziek in de Zonnestraal.

11 december heeft het Ad-hoc ensemble in het verzorgingshuis de Zonnestraal meegewerkt aan een gezellige kerstmiddag.

Het was een interactieve middag, want de bewoners konden met bekende kerstliedjes meezingen en af en toe een instrumentaal muziekstuk beluisteren. Het geheel werd op leuke wijze aan elkaar gepraat en een medewerker van het verzorgingshuis  droeg prachtige gedichten voor. Het Twentse kerstlied viel erg in de smaak, men zong dan ook van harte mee.

zonnestraal

Niet alleen de bewoners maar ook wij hebben enorm genoten van deze middag en hopen nog vaker ergens te spelen en niet alleen met kerst. Dus schroom niet ons te benaderen.